Programma

09:00 - 09:30Ontvangst

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09:30 - 09:45Plenair

Opening met muziek van Stijn van Kreij

09:45 - 10:45Plenair

Wouter Hart - deel 1: Werken vanuit de bedoeling

Wouter Hart
In veel organisaties hebben mensen het gevoel dat ze te veel tijd kwijt zijn aan allerlei zaken als bureaucratie, vergaderen en verantwoorden. Er wordt dan verzucht dat het weer zou moeten gaan om het kunnen uitvoeren vanuit het primaire proces. Maar misschien is juist dat primaire proces de grootste afleider van de werkelijke opgave…
Mensen hebben houvast nodig. Om de systeemwereld wat meer los te kunnen laten is er een verhaallijn nodig die mensen richting geeft aan hun handelen. Een ander type houvast dat mensen in staat stelt om niet zozeer tegen het systeem te vechten, maar juist vóór iets te kunnen gaan staan.
Iedereen houdt iedereen gevangen in het systeem. Wat onderscheidt die enkele organisaties, die enkele bestuurders, of managers of professionals, die daar schijnbaar helemaal geen last van hebben?  

Lees ook het interview met Wouter Hart: 'Niet loslaten, maar anders vasthouden'

10:45 - 11:15Reflectie

Vertaling naar de eigen praktijk en tijd voor een kop koffie

11:15 - 12:30Plenair

Praktijkvoorbeeld: Proeftuin Ruwaard: Anders denken, doen en organiseren

In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Uiteindelijk streven zij naar hun ideale toekomstbeeld:

“Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.”

Vanuit Proeftuin Ruwaard wordt verbinding gemaakt met 1e lijns zorgprofessionals in de wijk, met relevante projecten en partijen in de regio en wijkbewoners. Gebiedsgerichte, integrale samenwerking en bekostiging van wonen, welzijn en zorg en de actieve betrokkenheid van wijkbewoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en leefwereld vormen een hefboom voor de gezamenlijke ambitie: het vergroten van de leefbaarheid in de wijk de Ruwaard.

Hoe doen ze dat? Anders denken, anders doen en anders organiseren

Hoe ziet 'de organisatie' eruit?

Wat hebben ze bereikt? Voorbeelden en casussen

Wat zijn de lessen en plannen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook het interview met Bart Bakker: ‘Er zijn geen problemen. Er zijn mensen.’

12:30 - 13:30Lunch

 

13:30 - 13:45Plenair

Terugkoppeling praktijkvoorbeeld

 

13:45 - 14:00Plenair

Muziek van Stijn van Kreij

14:00 - 15:00Plenair

Wouter Hart - deel 2: Anders vasthouden

In een reactie op een sterk systeem en een sterke hiërarchie wordt in het vinden van de oplossingsrichting vaak gesproken over ‘eigenaarschap’, ‘vertrouwen’, ‘ruimte’ of ‘loslaten’. Wellicht zit de werkelijke doorbraak echter niet in deze vormen van ‘vrijheid’, maar in het creëren van ‘verantwoordelijkheid’. Geen loslaten, maar Anders vasthouden.

De grenzen in en tussen organisaties verdwijnen en co-creatie krijgt een steeds nadrukkelijker plek in het organiseren. Wat kun je daar als organisatie mee?

Het switchen tussen de leefwereld en de systeemwereld vraagt om het anders kijken naar regels. Wat betekent dat voor professionals? En voor leidinggevenden? En voor het anders verantwoorden?

15:00 - 15:30Break

Vertaling naar de eigen praktijk en tijd voor een kop koffie of thee

15:30 - 16:30Plenair

Praktijkvoorbeeld: Spirit: Van hiërarchie naar netwerkorganisatie. Werd het chaos?

Jeugdzorgorganisatie Spirit draaide vijf jaar geleden haar organisatiemodel radicaal om. Met ca. 1200 medewerkers van een hiërarchie naar een netwerkorganisatie. De verandering begon bij de essentie van het werk. De essentie is het menselijke contact met kinderen, jongeren en ouders die we helpen. Zo eenvoudig en natuurlijk mogelijk doen wat nodig is. Simpel, toch?

Ja, maar hoe dan? Welke dilemma's komen we hierbij tegen?

Wat werkt goed en wat was en is echt moeilijk?

Wat heeft het ons gekost en wat levert het op?

Graag delen we onze lessons learned plus een aantal van onze actuele uitdagingen.

 

Lees ook het interview met Henrieke van Diermen: ‘Hiërarchie zet mensen in een passieve stand’

16:30 - 16:45Plenair

Vooruitblik naar morgen met Wouter Hart

16:45Borrel

Netwerkborrel

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.