Verdraaide organisaties in de praktijk

Hoe kun je als organisatie nu écht vanuit de bedoeling werken? Wouter Hart maakt de vertaalslag en geeft 9 sleutels om de pijl om te draaien.

Veel organisaties werken al vanuit het gedachtegoed van Verdraaide Organisaties. Hieronder lees je een aantal prachtige voorbeelden bij overheid, onderwijs en zorg.

Henrieke van Diermen: ‘Hiërarchie zet mensen in een passieve stand’

Hoe kun jij de ander helpen zodat die ander zichzelf kan gaan helpen?’ aldus Henrieke van Diermen van jeugdhulporganisatie Spirit. Zij staat voor een verhaallijn waarin eenieder steeds sterker wordt. Een eerlijk gesprek over zelfsturing, dilemma’s in de jeugdzorg en het werken met de presentiebenadering. ‘Ook als je soms niets kunt doen, kun je er in ieder geval bijblijven.’

Lees het verhaal van Henrieke van Diermen

   
Bart Bakker: ‘Er zijn geen problemen. Er zijn mensen.’

Op bezoek bij Ons huis in de wijk in de Osse wijk Ruwaard verwelkomt de gastvrouw mij hartelijk in de huiskamer. Bij binnenkomst zie ik een spreuk aan de muur hangen: ‘Er zijn geen problemen. Er zijn mensen.’
Bart Bakker, kwartiermaker bij proeftuin Ruwaard, vertelt hoe hij met anders denken, doen en organiseren in de Osse wijk Ruwaard begonnen is.

Lees het verhaal van Bart Bakker

   
Marcel van Herpen: Waarom zouden we harder gaan werken als we er niet gelukkiger van worden?'

‘Als je denkt vanuit “het proces” dan zeg je eigenlijk dat het proces voor ieder kind hetzelfde zal verlopen. Als je bij ieder mens redeneert vanuit “een proces”, dan moet je steeds weer opnieuw blijven kijken naar wie die ander is en wat diegene nodig heeft.’  Een tweegesprek met Marcel van Herpen, medeoprichter van het Centrum voor Pedagogisch Contact.

Lees over de bedoeling van goed onderwijs en hoe je dat volgens Marcel aanpakt

   
Maarten Schurink: Drie praktische aanknopingspunten voor Anders Vasthouden

De wens om te werken vanuit de bedoeling is wijdverspreid aanwezig; tegelijkertijd is het nog niet zo eenvoudig om hier handen en voeten aan te geven. Maarten Schurink, Secretaris-Generaal (SG) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geeft drie praktische aanknopingspunten die Anders vasthouden mogelijk maakt.

Lees meer over de drie aankopingspunten

   
Wouter Hart: 'Niet loslaten, maar anders vasthouden'

Wouter Hart maakt de vertaalslag naar de praktijk en lanceert 9 sleutels, handvatten, die helpen bij :

  • het leren sturen vanuit de bedoeling
  • het vergroten van eigenaarschap
  • de omgang met ondersteunende systemen.

Lees meer over de 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling

   
Maarten Schurink: 'Buikpijn voorkomen bij medewerkers is ook een KPI waar je op kunt sturen'

Een organisatie waar mensen een afspraak kunnen maken in Garage de Bedoeling. Waar alle betrokkenen die met het probleem te maken hebben – in echte overalls gehesen – direct naar een oplossing toewerken. Waar 130 mensen meeschrijven aan een Wikivisie op het intranet. Het zijn zomaar een aantal nieuwe praktijken bij de Sociale Verzekeringsbank anno 2017.

Lees hoe Maarten Schurink omgaat met Verdraaide organisaties

   
Ruud Klarenbeek: 'Blijf volstrekt grenzeloos denken, maar ga niet grenzeloos handelen'

Een gesprek met Ruud Klarenbeek, bestuurder van JP van den Bent stichting over anders kijken, over het gevaar van vraaggezwichte zorgverlening, over de radicale stappen die hij met zijn organisatie zet richting anders verantwoorden: 'Onze accountants gaan inmiddels uit van het principe: als de cliënttevredenheid en de medewerkerstevredenheid hoog zijn, dan mag je ervan uitgaan dat de geleverde zorg rechtmatig is.'

Lees verder

   
Wouter Hart: Van 'vechten tegen' naar 'staan voor'.

De huidige structuren, hiërarchie en bureaucratie hebben organisaties te log en te complex gemaakt. Organisaties zijn te intern gericht geworden en daarmee weggedreven van wat er in de praktijk werkelijk nodig is. Deze analyse wordt breed gedeeld, maar daarmee zijn al die organisaties nog niet veranderd. Hoe kun je nu praktisch aan de slag om je organisatie te draaien?

De negen sleutels in de vertaling naar het hoe

 
Toke Tom: 'Het woord "indicatiestelling" hebben we gewoon geschrapt.'

‘Nu de samenleving sterk verandert, verandert ook de rol van de overheid. Burgers en bedrijven zijn steeds vaker partner bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.’ Aan het woord is Toke Tom, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Utrecht. Een gesprek over het ontwikkelen van urban professionals en het Utrechtse model als vernieuwende aanpak in het sociaal domein.

Lees verder

   
Joseph Oubelkas: 'Ik wil de rechter die mij tot tien jaar celstraf veroordeeld heeft nog eens persoonlijk bedanken'

Joseph Oubelkas (1980) zat 1637 dagen onterecht vast in verschillende Marokkaanse gevangenissen. Toch is hij niet depressief, rancuneus of als slachtoffer teruggekomen, maar juist sterker, veerkrachtiger en positiever.

Hij laat zien hoe iedereen voor 100% zijn eigen lot in handen heeft. Hoe hardvochtig, getralied of gepantserd de systeemwereld of de omstandigheden ook zijn: jíj bepaalt.

Lees verder

   
Sjef Drummen: 'Een detoxificatie-programma om te ontgiften van het onderwijs'

Een school waar zowel leerkrachten als leerlingen de eerste zeven weken een detoxificatieprogramma volgen om te ‘ontgiften’ van het reguliere onderwijs. Een kunstenaar als directielid. Een visie waaruit blijkt dat het beter is om juist niet op talent te sturen. Aan het woord is Sjef Drummen, onderwijskunstenaar van de Niekée in Roermond en medegrondlegger van het AGORA-onderwijs.

Lees verder

   
Albert Jan Kruiter: 'Als je mensen voor een ton per jaar niet helpt, kun je ze beter voor 20.000 euro per jaar niet helpen.'

Albert Jan Kruiter, publicist Instituut voor Publieke Waarden, introduceerde maatwerkbudgetten, bureaucratievrij geld en Pay-it-forward-fondsen als nieuwe tools voor professionals. Tools waar ze wat mee kunnen. Het werkt voor de probleemgezinnen én is leergeld voor de transformatie in het sociale domein.

Lees verder
   
Stijn van Kreij: Grote veranderingen in de zorg bestaan uit een heleboel kleine stappen

'Een belangrijke drijfveer is dat de zorg in Nederland slimmer en met meer creativiteit gerorganiseerd kan worden. Het eigen, unieke, menselijke perspectief is op sommige plekken door de dominantie van de systeemwereld buiten beeld geraakt. Wat mij dan helpt, is om niet groter te gaan denken, maar het juist weer klein te maken, om te zoeken naar de juiste schaalgrootte binnen netwerken en organisaties.

Lees verder

   
Wouter Hart: Verdraaide organisaties

Onze samenleving is in transitie en steeds meer mensen, organisaties en sectoren beseffen dat managen en organiseren fundamenteel anders moet. Een groot aantal organisaties is al bezig om de pijl om te draaien met het gedachtegoed van Verdraaide Organisaties als houvast. De grondleggers van Verdraaide Organisaties willen van Verdraaide Organisaties een coöperatieve beweging maken om daadwerkelijk verandering te realiseren. Een nieuwe samenleving met minder regels, nieuw leiderschap en nieuwe waarden door samenwerken en delen. Mensen, organisaties en branches die het anders willen, worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de beweging van Verdraaide Organisaties. Denk aan: onderwijs, zorg, gemeente, woningbouw, politie, brandweer, en uiteraard alle andere sectoren die zich aangesproken voelen.

Lees verder over Verdraaide Organisaties

   
 

Lees nog meer artikelen over Verdraaide Organisaties

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.